Zapisywanie wyników
Jeden z graczy otrzymuje zadanie zapisywania wyników, może także brać udział w grze. Gracz ten zapisuje punkty graczy po zakończeniu każdego ruchu. Można do tego wykorzystywać kopię arkusza wyników.

Rozpoczęcie gry
Wszystkie płytki zostają umieszczone w woreczku. Aby ustalić, kto rozpocznie grę, każdy uczestnik bierze z woreczka jedną płytkę. Gracz, który ma literę najbliższą początkowi alfabetu, będzie zaczynać (blank zastępuje dowolną literę zestawu). Płytki wracają do woreczka i muszą zostać wymieszane. Wszyscy gracze po kolei biorą siedem płytek i układają je na swoich stojakach. Gra toczy się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. W każdym ruchu gracz może wyłożyć słowo na planszy, wymienić płytki lub opuścić kolejkę.

Ułożenie pierwszego słowa
Pierwszy gracz tworzy z dwóch lub więcej płytek słowo u układa je na planszy poziomo (od lewej do prawej) lub pionowo (od góry na dół), w taki sposób by jedna z płytek znalazła się na centralnym polu (z gwiazdką). Nie wolno układać słów ukośnie. Wszystkie płytki użyte podczas ruchu muszą znaleźć się po ułożeniu na planszy e jednej ciągłej linii pionowej lub poziomej.

Wymiana płytek
Każdy gracz może wykorzystać swój ruch na wymianę dowolnej liczby płytek ze swojego stojaka. W tym celu zdejmuje je ze stojaka tak, aby nie było widać liter, bierze z woreczka losowo taką samą liczbę płytek, a następnie wrzuca odłożone płytki do woreczka. Na tym jego ruch sie kończy i kolejka przechodzi na gracza z lewej strony, (jeżeli w grze bierze udział więcej niż dwóch graczy).

Opuszczanie kolejki
Oprócz możliwości ułożenia słów na planszy lub wymiany płytek gracz może także postanowić, że opuści kolejkę, niezależnie od tego, czy jest w stanie ułożyć słowo, czy nie. Gra kończy się jednak, jeśli wszyscy gracze dwa razy z rzędu opuszczą kolejkę.

Dozwolone słowa
Dozwolone jest korzystanie ze wszystkich słów znajdujących się w słowniku języka polskiego oraz ich poprawnych form gramatycznych, z wyjątkiem tych, które zaczynają się od wielkiej litery, są skrótami, przedrostkami lub przyrostkami albo wymagają użycia apostrofu lub łącznika.

Wszystkie słowa dozwolone w grze są w Oficjalnym Słowniku Polskiego

Scrabblisty (OSPS)

Po zakończeniu ruchu, nie można zmienić położenia na planszy żadnej płytki, ani jej zdejmować, chyba że słowo zostanie słusznie zakwestionowane.

Kwestionowanie słów
Po ułożeniu słowa, jeszcze przed zapisaniem wyniku i przejściem kolejki na następnego gracza, można zakwestionować poprawność tego słowa. Wtedy i tylko wtedy można sprawdzić je w słowniku. Jeśli zakwestionowane słowo każe się niedozwolone, gracz musi zabrać z planszy wyłożone przez siebie płytki i kolejka przechodzi na następnego gracza.

Obliczanie wartości pierwszego słowa
Gracz kończy ruch obliczając wartość ułożonego słowa i przekazując ją zapisującemu który rejestruje ją na arkuszu wyników. Wartość słowa oblicza się dodając liczby widoczne za płytkach, z uwzględnieniem wszystkich pól premiowanych, na których słowo się znajduje.

Zakończenie ruchu
Na koniec każdego ruchu gracz dobiera z woreczka tyle płytek, ile wyłożył, dzięki czemu zawsze ma na stojaku siedem płytek.

Specjalna premia: 50 punktów
Gracz, któremu uda się w jednych ruchu wyłożyć wszystkie siedem płytek, otrzymuje 50-punktową premię, Jest ona dodawana do wyniku po uwzględnieniu wszystkich premii literowych i słownych.

Ruch następnego gracza
Drugi gracz, podobnie jak każdy następny, ma do wyboru dołożenie jednej lub kilku płytek do tych, które już leża na planszy i utworzenie nowych słów lub kilku płytek do tych, które już leżą na planszy i utworzenie nowych słów o długości co najmniej dwóch liter, w miarę płytek albo opuszczenie kolejki.

Wszystkie płytki użyte podczas ruchu muszą znaleźć się po ułożeniu na planszy w jednej ciągłej linii pionowej lub poziomej.

Jeżeli ułożone płytki łączą się z innymi płytkami na sąsiednich polach, muszą z nimi tworzyć pełne i sensowne słowa, podobnie jak w klasycznej krzyżówce.

Zakończenie gry
Gra kończy się, kiedy wszystkie płytki zostały wyjęte z woreczka, a jeden z graczy wykorzystał wszystkie płytki ze swojego stojaka. Gra kończy się także wtedy, gdy wszyscy gracze opuszczą dwie kolejki z rzędu.

Uwaga: Opuszczenie przez wszystkich graczy dwóch kolejek z rzędu kończy grę niezależnie do tego jak wiele płytek pozostało jeszcze w woreczku i na stojakach. Po zsumowaniu wszystkich punktów wynik każdego gracza zmniejsza się o sumę punktów widniejących za płytkach pozostających na jego stojaku, a jeżeli jeden z graczy wykorzystał wszystkie płytki, jego wynik zwiększa się o sumę niewykorzystanych płytek wszystkich pozostałych uczestników gry. Przykład: jeżeli graczowi nr.1 pozostały na stojaku liter Ż i B, jego wynik zostanie zmniejszony o 8 punktów. Gracz, który wykorzystał wszystkie płytki, dodaje sobie 8 punktów.

Pamiętaj - wynik gry może zależeć od ostatniej litery w woreczku!