STYCZEŃ:
Turniej Otwarcia Sezonu - Warszawa (31 - 1)