WYJAŚNIENIE CZĘSTO NIEWŁAŚCIWIE INTERPRETOWANYCH REGUŁ

 • Jeżeli płytka łączy się z inną płytką w sąsiednim polu, musi z nią tworzyć pełne słowo, podobnie jak w klasycznej krzyżówce.
 • Słowo można w jednych ruchu przedłużyć z obu jego końców, tak jak w wyrazach PRÓBUJE i S-PRÓBUJE-MY.
 • Wszystkie płytki użyte podczas ruchu muszą znaleźć się po ułożeniu na planszy w jednej ciągłej linii pionowej lub poziomej.
 • Nie jest dozwolone dokładanie w jednym ruchu płytek do różnych słów w różnych częściach planszy.
 • Dodatkowe punkty za pola premiowane dodaje się tylko w tym ruchu, w którym zostały na nich położone płytki.
 • Jeśli w jednym ruchu zostanie utworzonych kilka słów, liczone jest każde takie słowo. Wartość wspólnych liter (ze wszystkimi premiami, jeśli lezą na polach premiowych) jest liczba dla każdego słowa oddzielnie.
 • Jeśli wyraz przechodzi przez dwa pola premii słownych, suma punktów jest liter jest mnożona przez 4 (2x2) albo mnożona przez 9 (3x3).
 • Jeżeli na polu podwójnej lub potrójnej premii słownej zostanie położony blank, suma wartości liter tworzących słowo zostanie podwojona lub potrojona mimo zerowej wartości blanka. Blank położony na polu podwójnej lub potrójnej premii literowej nadal ma wartość zerową. • INNE CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

  Kiedy jeden gracz wykorzysta wszystkie swoje płytki, a woreczek jest pusty, gra kończy się. Nie można już wykonywać żadnych ruchów. Zdarza się, że żadnemu z graczy nie uda się pozbyć wszystkich płytek. Gra toczy się wtedy do chwili wykonania wszystkich możliwych ruchów. Jeśli gracz nie jest w stanie wykonać ruchu, opuszcza kolejkę. Jeśli wszyscy gracze dwa razy z rzędu opuszczą kolejkę, gra kończy się.

  Podczas układania nie wolno korzystać ze słownika. Może on być wykorzystywany wyłącznie po wyłożeniu słowa i zakwestionowaniu go.

  Każde słowo może być użyte podczas gry wielokrotnie.