Punkty bez pól premiowanych

Gdy wyraz nie jest położony na żadnym premiowanym polu, jego punkty liczy się patrząc na cyferki zapisane w prawym dolnym rogu płytki (blank ma zawsze 0 punktów). Np.: słowo woda ma 5 punktów.
Punkty za pola premii literowej

Gdy jakaś litera znajdzie się na polu premii literowej to wartość tej płytki mnoży się w zależności od tego na jakim polu znalazła się litera (może być podwójna lub potrójna premia literowa). Np.: Słowo źle zakładając że literka Ź znalazła się na potrójnej premii słownej ma az 30 punktów.
Punkty za pola premii słownej

Jeśli słowo zasłoni podwójną lub potrójną premię słowną punkty mnoży się razy 2 lub 3. np.: słowo żaba ma potrójną premię słowna. Ma wtedy 30 punktów.