SCRABBLE jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spear & Sons Limited


Materiały znajdujące się na stronie są wzięte z instrukcji SCRABBLE